لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی در بانه

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW70J3260GX1 اکوبابل 1200 دور 7 کیلو ۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW80FSEHW اد واش (add wash) 8 کیلو ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۳ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW90K6410QX اد واش (add wash) 9 کیلو ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۴ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW90H اکوبابل 1400 دور 9 کیلو ۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی ال جی LG F10C3QDP2 سفید 7 کیلو 1000 دور ۱/۸۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۲ ماشین لباسشویی ال جی LG F4J5TN3W هوشمند 1400 دور 8 کیلو ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۳ ماشین لباسشویی ال جی LG WJ6140WTP دایرکت درایو 1400 دور 8 کیلو ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W85AE اینورتر 8.5 کیلو 1200 دور ۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۲ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI SF-P150JJ در از بالا 15 کیلو ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۳ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W80XW اینورتر 8 کیلو 1400 دور ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۴ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W75TV اینورتر 7.5 کیلو 1600 دور ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۵ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W90WV اینورتر 9 کیلو 1400 دور ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۶ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W85TV اینورتر 8.5 کیلو 1600 دور ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۷ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W90XWV اینورتر 9کیلو 1400 دور با درایو هوشمند ۵/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰