لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی در بانه

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW70J3260GX1 اکوبابل 1200 دور 7 کیلو ۲/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW80FSEHW اد واش (add wash) 8 کیلو ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۳ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW90K6410QX اد واش (add wash) 9 کیلو ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۴ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW90H اکوبابل 1400 دور 9 کیلو ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی ال جی LG F4J5TN3W هوشمند 1400 دور 8 کیلو ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۲ ماشین لباسشویی ال جی LG WJ6140WTP دایرکت درایو 1400 دور 8 کیلو ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ایندزیت در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی ایندزیت indesit XWA 71251 W EU دیجیتالی 1200 دور 7 کیلو ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۲ ماشین لباسشویی ایندزیت indesit BWA 81483X S دیجیتالی 1400 دور 8 کیلو ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۳ ماشین لباسشویی ایندزیت indesit BWE 91484X S دیجیتالی 1400 دور 9 کیلو ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۴ ماشین لباسشویی ایندزیت indesit BWE 101684X W دیجیتالی 1600 دور 10 کیلو ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W85AE اینورتر 8.5 کیلو 1200 دور ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۲ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI SF-P150JJ در از بالا 15 کیلو ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۳ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W75TV اینورتر 7.5 کیلو 1600 دور ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۴ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W80XW اینورتر 8 کیلو 1400 دور ۶/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۵ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W90WV اینورتر 9 کیلو 1400 دور ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۶ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W85TV اینورتر 8.5 کیلو 1600 دور ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸
۷ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W90XWV اینورتر 9کیلو 1400 دور با درایو هوشمند ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۴/۲۸