لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی در بانه

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW70J3260GX1 اکوبابل 1200 دور 7 کیلو ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WF80FSEHW اد واش (add wash) 8 کیلو ۲/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۳ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW90K6410QX اد واش (add wash) 9 کیلو ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۴ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WW90H اکوبابل 1400 دور 9 کیلو ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۵ ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG WF1124XA اکوبابل 1400 دور 12 کیلو ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی ال جی LG F10C3QDP2 سفید 7 کیلو 1000 دور ۱/۲۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۲ ماشین لباسشویی ال جی LG WJ6140WTP دایرکت درایو 1400 دور 8 کیلو ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۳ ماشین لباسشویی ال جی LG WDU1H426JCH تایتان 1400 دور 10.5/7 کیلو ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W75TAE اینورتر 7.5 کیلو 1200 دور ۲/۰۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۲ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W85AE اینورتر 8.5 کیلو 1200 دور ۲/۱۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۳ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W75TV اینورتر 7.5 کیلو 1600 دور ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۴ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI SF-P150JJ در از بالا 15 کیلو ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۵ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W90WV اینورتر 9 کیلو 1400 دور ۲/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۶ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W80XW اینورتر 8 کیلو 1400 دور ۲/۹۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۷ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W85TV اینورتر 8.5 کیلو 1600 دور ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۸ ماشین لباسشویی هیتاچی HITACHI BD-W90XWV اینورتر 9کیلو 1400 دور با درایو هوشمند ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۱۹