لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سونی sony KDL-32R300E فول اچ دی 32 اینچ 2017 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
40
۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-40W660E فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ 2017 ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
43
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-43X7000E الترا اچ دی (4K HDR UHD) اسمارت 43 اینچ ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۴ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-43X8000E الترا اچ دی (4K) اسمارت 43 اینچ 2017 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
49
۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-49W660E فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 49 اینچ 2017 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۶ تلویزیون ال ای دی سونی sony KDL-49WE665 فول اچ دی ( FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۷ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X7000E الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۸ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X7000F الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2018 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۹ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X8000E الترا اچ دی (UHD 4K) اسمارت 49 اینچ 2017 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
55
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی sony KDL-55W800C فول اچ دی (FULL HD 3D) اسمارت سه بعدی 55 اینچ ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X7000E الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-55X8000E الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ 2017 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-55X8500E الترا اچ دی (UHD HDR 4k) اسمارت 55 اینچ 2017 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X9000E الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 55 اینچ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-55XE8596 الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ 2017 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-55XD9305 الترا اچ دی (4K 3D HDR) اسمارت سه بعدی 55 اینچ ۱۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
65
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X7000E الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-65X8500E الترا اچ دی (UHD HDR 4k) اسمارت 65 اینچ 2017 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۱۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X9000E الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 65 اینچ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
75
۲۰ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-75X8500E الترا اچ دی (UHD HDR 4k) اسمارت 75 اینچ 2017 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱
۲۱ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-75X9000E الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 75 اینچ ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA40J5200AR فول اچ دی (fULL HD) اسمارت 40 اینچ ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
43
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 43K5002 فول اچ دی 43 اینچ ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
49
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA49K6500AK فول اچ دی (FULL HD) اسمارت خمیده 49 اینچ ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49MU7350 الترا اچ دی (UHD 4K) اسمارت خمیده 49 اینچ ۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49KU7350 الترا اچ دی (UHD 4K) اسمارت منحنی 49 اینچ ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
50
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA50J5100AR فول اچ دی 50 اینچ ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50KU7000 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
55
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55M6500 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت منحنی 55 اینچ ۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55MU7350 الترا اچ دی (UHD 4k) اسمارت منحنی 55 اینچ ۹/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55KS8500R سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55KS9500R سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۲ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED QA55Q7CAMK سوپر الترا اچ دی (4K SUHD HDR) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
65
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65MU7350 الترا اچ دی (UHD 4k) اسمارت منحنی 65 اینچ ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA65MU9500 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت منحنی 65 اینچ ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED QA65Q7FAMK سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۱۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED QA65Q7CAMK سوپر الترا اچ دی (4K SUHD HDR) اسمارت منحنی 65 اینچ ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵