لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۲۸/۶۰۰/۰۰۰
تومان ۱/۷۰۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 28MT48VF-PT اچ دی ( HD ) ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
32
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32 lj520u اچ دی 32 اینچ 2017 ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LK5100PLD اچ دی 32 اینچ (HD) ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LK6100PLB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 32 اینچ ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
43
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ510V/T فول اچ دی 43 اینچ ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LK5730PVC فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 43 اینچ ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6300PSB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ 2019 ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UK6300PVB الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 43 اینچ ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG43UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
49
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49lk5730V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49Lh541V/T فول اچ دی 49 اینچ ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UK6400 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ نانوسل ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
55
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55LV340C فول اچ دی 55 اینچ (FULL HD) ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6470PLC الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6200PLA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG55UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM751V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7660PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6700 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UJ670V اولترا اچ دی (HDR 4K UHD) اسمارت 55 اینچ ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل 2019 ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SK8500PLA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM9000PCA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55B7V الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED55C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
60
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 60UJ634V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 60UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ ۱۰/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
65
۳۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6300PLB الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۱۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۱۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM9000PCA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۱۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM9500PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED65C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
75
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UM7580 الترا اچ دی (Ultra HD 4K) اسمارت 75 اینچ ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE32N5000A اچ دی (HD) سری پنج 32 اینچ ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
43
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 43K5002 فول اچ دی 43 اینچ ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 43N5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت سری پنج 43 اینچ ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE43RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
49
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 49m5000 فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 49 اینچ ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 49N5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت سری پنج 49 اینچ ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE49RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2019 ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN49RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 49 اینچ 2019 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
50
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA50J5100AR فول اچ دی 50 اینچ ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE50RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ 2019 ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE50RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
55
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE55RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2019 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55NU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE55RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN55RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 55 اینچ 2019 ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55NU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55MU7350 الترا اچ دی (UHD 4k) اسمارت منحنی 55 اینچ ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۰ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55KS9500R سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۲ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
58
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE58RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
65
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE65RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65اینچ 2019 ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE65RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN65RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 65 اینچ 2019 ۱۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE65NU8500 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 65 اینچ ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q70R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
75
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE75RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75اینچ 2019 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K فیلیپس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 43PUT6002 الترا اچ دی (Ultra HD) اسمارت 43 اینچ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
48
۲ تلویزیون ال ای دی PHILIPS 48PFK6300 فول اچ دی 48 اینچ (Full HD) ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
55
۳ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 55PFT5500 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 55اینچ ۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
۴ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 55PUK6400 الترا اچ دی (Ultra HD) اسمارت 55 اینچ ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
۵ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 55PFT6200 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 55 اینچ ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
۶ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 55PFK6589 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
۷ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 55PUT7303 الترا اچ دی (Ultra HD) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
65
۸ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 65PUT7303 الترا اچ دی (Ultra HD) اسمارت 65 اینچ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K هایسنس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50
۱ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 50B7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
55
۲ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 55A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
۳ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 55B7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
58
۴ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 58A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
65
۵ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 65B7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
75
۶ تلویزیون یو ال ای دی هایسنس HISENSE 75A6500 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-32LE280X اچ دی 32 اینچ ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
45
۲ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 45AE1X فول اچ دی(Full HD ) اسمارت 45 اینچ ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
50
۳ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50AE1X فول اچ دی(Full HD ) اسمارت 50 اینچ ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
۴ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50AH1X الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
55
۵ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-55LE570X فول اچ دی (Full HD) اسمارت 55 اینچ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
60
۶ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-60UA6800X الترا اچ دی (UHD 4K ) اسمارت 60 اینچ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K توشیبا در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون ال ای دی توشیبا Toshiba 43U7750EE الترا اچ دی (4K Ultra HD) اسمارت 43 اینچ ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
49
۲ تلویزیون ال ای دی توشیبا Toshiba 49L5780EE فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
55
۳ تلویزیون ال ای دی توشیبا Toshiba 55U7750VE الترا اچ دی (4K Ultra HD) اسمارت 55 اینچ ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K پاناسونیک در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-32F336M فول اچ دی32 اینچ (Full HD) ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
40
۲ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-40F336M فول اچ دی 40 اینچ (Full HD) ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
49
۳ تلویزیون ال ای دی پاناسونیکPanasonic TH-49FX430M الترا اچ دی ( UHD 4K ) اسمارت 49 اینچ ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴
75
۴ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-75GX636M الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۴