لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۴۱/۰۰۰/۰۰۰
تومان ۴/۰۰۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KDL-40W650D فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
43
۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-43W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 43KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
49
۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-49X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۹/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
50
۷ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
55
۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۹ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-55X7000F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ 2018 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
65
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X8077G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
75
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-75X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
85
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-85X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K هایسنس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50
۱ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 50B7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
55
۲ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 55A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
65
۳ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 65A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۴ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 65B7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
45
۱ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 45AE1X فول اچ دی(Full HD ) اسمارت 45 اینچ ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
50
۲ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50AE1X فول اچ دی(Full HD ) اسمارت 50 اینچ ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۳ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50AH1X الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
55
۴ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-55LE570X فول اچ دی (Full HD) اسمارت 55 اینچ ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
60
۵ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-60UA6800X الترا اچ دی (UHD 4K ) اسمارت 60 اینچ ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K توشیبا در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون ال ای دی توشیبا Toshiba 43U7750EE الترا اچ دی (4K Ultra HD) اسمارت 43 اینچ ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
49
۲ تلویزیون ال ای دی توشیبا Toshiba 49L5780EE فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
55
۳ تلویزیون ال ای دی توشیبا Toshiba 55U7750VE الترا اچ دی (4K Ultra HD) اسمارت 55 اینچ ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K پاناسونیک در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-40F336M فول اچ دی 40 اینچ (Full HD) ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
49
۲ تلویزیون ال ای دی پاناسونیکPanasonic TH-49FX430M الترا اچ دی ( UHD 4K ) اسمارت 49 اینچ ۸/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
75
۳ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-75GX636M الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴