گروههای محصولات

لیست قیمت تلویزیون LED , LCD

سایز

شرکت سازنده

کشور سازنده

سال عرضه

سیستم عامل

صفحه نمایش

کیفیت تصویر

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
28 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 28MT48VF-PT اچ دی ( HD ) اندونزی 2018 ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM5500PTA فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ 2019 کره جنوبی 2019 ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6300PSB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
49 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49LV300C فول اچ دی 49 اینچ (FULL HD) کره جنوبی 2018 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49lk5730V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ کره جنوبی 2018 ۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 49 اینچ لهستان 2020 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UM7340 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ مصر 2019 ۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UM7490 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ کره جنوبی 2019 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 49 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
50 اینچ
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UN7340 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۰/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
55 اینچ
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2020 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ لهستان 2019 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7400 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2019 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ کره جنوبی 2020 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل کره جنوبی 2019 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل کره جنوبی 2019 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۰ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55B7V الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ کره جنوبی 2017 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED55C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ کره جنوبی 2019 ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
65 اینچ
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ لهستان 2020 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۱۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ کره جنوبی 2019 ۱۹/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7660PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ کره جنوبی 2019 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل کره جنوبی 2020 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل کره جنوبی 2019 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۹ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED65C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ کره جنوبی 2019 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
70 اینچ
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 70UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 70 اینچ لهستان 2019 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 70UK7000PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 70 اینچ کره جنوبی 2018 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
75 اینچ
۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UN7180 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ کره جنوبی 2020 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ صفحه نانو سل کره جنوبی 2020 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75SM8610 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR)‌ اسمارت نانوسل 75 اینچ کره جنوبی 2019 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
40 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KDL-40W650D فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ مالزی 2016 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-43W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مالزی 2018 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 43KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ مالزی 2019 ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
49 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-49X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ مالزی 2019 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ مالزی 2019 ۱۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۶ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ مالزی 2020 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۷ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 49 اینچ مالزی 2018 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۸ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ مالزی 2020 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
50 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ مالزی 2018 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
55 اینچ
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مالزی 2019 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X7000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2020 مالزی 2020 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندورید 55 اینچ مالزی 2019 ۱۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2019 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
65 اینچ
۱۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مالزی 2019 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۰ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X7000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مالزی 2020 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2019 ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۵ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2019 ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
75 اینچ
۲۷ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-75X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2020 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 75KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2019 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲۹ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-75X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2020 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۳۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-75X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2019 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۳۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-75X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2020 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
85 اینچ
۳۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۳۳ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۷۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۳۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 32T5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ مصر 2020 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
40 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE40N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 40 اینچ مصر 2019 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
43 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA43N5000ARXTW فول اچ دی 43 اینچ (Full HD) مصر 2019 ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
49 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ مصر 2019 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 49RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 49 اینچ مصر 2019 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
50 اینچ
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2019 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۱ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
55 اینچ
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7072 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اسلواکی 2020 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7100 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اسلواکی 2020 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55RU7172U الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مجارستان 2019 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN55RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 55 اینچ مجارستان 2019 ۱۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ مصر 2020 ۱۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55RU7402U الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مجارستان 2019 ۱۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55RU7404U الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مجارستان 2019 ۱۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55RU7400K الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2019 ۱۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۳ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۴ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2019 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2019 ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
58 اینچ
۲۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN58TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ مصر 2020 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۲۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE58RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ مصر 2019 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
65 اینچ
۲۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7100 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اسلواکی 2020 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN65RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 65 اینچ مصر 2019 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8502U کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مجارستان 2020 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2019 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q70R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2019 ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
70 اینچ
۳۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN70TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 70 اینچ مصر 2020 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
75 اینچ
۴۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2020 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75TU7100 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ اسلواکی 2020 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE75RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75اینچ مصر 2019 ۳۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴۳ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2019 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴۴ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2020 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2020 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
82 اینچ
۴۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN82TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 82 اینچ مصر 2020 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 82Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 82 اینچ اسلواکی 2019 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
85 اینچ
۴۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2020 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
۴۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ ویتنام 2020 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K فیلیپس در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 55PFK6589 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 55 اینچ ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲ تلویزیون ال ای دی فیلیپس philips pus6554/12 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۳ تلویزیون ال ای دی فیلیپس PHILIPS 55PUT7303 الترا اچ دی (Ultra HD) اسمارت 55 اینچ ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K شیاومی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شیاومی(xiaomi L32M5-5ASP (Mi LED TV 4A اچ دی اسمارت 32 اینچ چین 2020 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L43M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 43 اینچ چین 2020 ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
55 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L55M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
65 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L65M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 65 اینچ چین 2020 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K شینون در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH43G7S فول اچ دی اسمارت اندروید 43 اینچ چین 2020 ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
55 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH55G7K الترا اچ دی اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵
65 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH65G7K الترا اچ دی اسمارت اندروید 65 اینچ چین 2020 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۵

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50AH1X الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مالزی 2018 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۲ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50BK1X الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 50 اینچ مالزی 2018 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
60 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 60AH1X الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ مالزی 2018 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۴ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 60BK1X الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 60 اینچ مالزی 2018 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۵ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-60UA6800X الترا اچ دی (UHD 4K ) اسمارت 60 اینچ مالزی 2018 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
70 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 70BK1X الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 70 اینچ مالزی 2018 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K توشیبا در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 32S2850EE اچ دی 32 اینچ مصر 2019 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
55
۲ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 55U5850EE الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2019 ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۳ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 55U5865 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۴ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 55U7950 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
58
۵ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 58U7880VE الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ مصر ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
65
۶ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 65U5865 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
۷ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 65U7950 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳
75
۸ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 75U7950 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K پاناسونیک در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-43F336M فول اچ دی43 اینچ (Full HD) چین 2018 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۳