لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۵۵/۵۰۰/۰۰۰
تومان ۱/۵۵۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 28MT48VF-PT اچ دی ( HD ) ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
32
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32 lj520u اچ دی 32 اینچ 2017 ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LK5100PLD اچ دی 32 اینچ (HD) ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LJ570U فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 32 اینچ ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
43
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ510V/T فول اچ دی 43 اینچ ۳/۱۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LK5730PVC فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 43 اینچ ۳/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM5500PTA فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ 2019 ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6300PSB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ 2019 ۳/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43lk6100V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 43 اینچ ۳/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۰۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG43UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UK6300PVB الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 43 اینچ ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
49
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49LK5100PLA فول اچ دی (FULL HD) 49 اینچ ۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49lk5730V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ ۴/۰۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49Lh541V/T فول اچ دی 49 اینچ ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UK6470PLC الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49LV300C فول اچ دی 49 اینچ (FULL HD) ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UK6300PVB الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UK6400 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ نانوسل ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
55
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6470PLC الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6300PLB الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6200PLA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG55UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM751V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6100V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6700 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7660PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل 2019 ۷/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SK7900PVB سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 55 اینچ 2018 ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SK8500PLA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 55 اینچ ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۶ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55B7V الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM9000PCA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۱۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳۸ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55C8PUA الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
60
۳۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 60UJ634V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 60UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
65
۴۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG65UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6100V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6300PLB الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6700 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SK8000PVA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۴۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SK8500PLA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 65 اینچ ۱۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۵۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SK9500PLA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 65 اینچ ۱۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۵۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED65C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
70
۵۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 70UK7000PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 70 اینچ ۱۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
75
۵۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UM7580 الترا اچ دی (Ultra HD 4K) اسمارت 75 اینچ ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سونی sony KDL-32R300E فول اچ دی 32 اینچ 2017 ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
40
۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY 40R350C فول اچ دی 40 اینچ ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۳ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KDL-40W650D فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
43
۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-43W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۵ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-43X7000F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 43 اینچ 2018 ۴/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 43KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
48
۷ تلویزیون ال ای دی سونی sony KDL-48W650D فول اچ دی (FUUL HD) اسمارت 48 اینچ ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
49
۸ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X7000F الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2018 ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
50
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
55
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X8077G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
65
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۱۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۲۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X9000F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 65 اینچ ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
75
۲۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 75KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۲۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-75X9000F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 75 اینچ ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
85
۲۴ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-85X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 85 اینچ 2018 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE32N5000A اچ دی (HD) سری پنج 32 اینچ ۱/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA32N5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
40
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 40m5000 فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 40 اینچ ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE40N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 40 اینچ ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA40J5200AR فول اچ دی (fULL HD) اسمارت 40 اینچ ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
43
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 43K5002 فول اچ دی 43 اینچ ۳/۰۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA43N5000ARXTW فول اچ دی 43 اینچ (Full HD) ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE43RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE43RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ 2019 ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
49
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE49N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 49 اینچ ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 49N5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت سری پنج 49 اینچ ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA49K6500AK فول اچ دی (FULL HD) اسمارت خمیده 49 اینچ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE49RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2019 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN49RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 49 اینچ 2019 ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
50
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA50J5100AR فول اچ دی 50 اینچ ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA50J5500AR فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50MU7000 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 50 اینچ ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE50RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ 2019 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
55
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55NU7400 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE55RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2019 ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55NU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55NU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN55RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 55 اینچ 2019 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55MU7350 الترا اچ دی (UHD 4k) اسمارت منحنی 55 اینچ ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55KS9500R سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED QA55Q7CAMK سوپر الترا اچ دی (4K SUHD HDR) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
65
۲۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE65RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65اینچ 2019 ۱۰/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65NU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65NU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 65 اینچ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN65RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 65 اینچ 2019 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE65NU8500 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 65 اینچ ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA65MU9500 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت منحنی 65 اینچ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q70R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED QA65Q7CAMK سوپر الترا اچ دی (4K SUHD HDR) اسمارت منحنی 65 اینچ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QN65Q900 الترا اچ دی (8K HDR UHD) اسمارت با رزولوشن 4 برابر فورکی 65 اینچ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
75
۳۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE75RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75اینچ 2019 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QN75Q900 الترا اچ دی (8K HDR UHD) اسمارت با رزولوشن 4 برابر فورکی 75 اینچ ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K هایسنس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10
۱ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 49A5700 فول اچ دی (Full HD ) اسمارت 49 اینچ ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
32
۲ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense H32A5100 فول اچ دی 32 اینچ (Full HD) ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 32A50 اچ دی 32 اینچ (HD) ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
40
۴ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 40N2170 فول اچ دی (Full HD ) اسمارت 40اینچ ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 40N2176 فول اچ دی 40اینچ (Full HD) ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۶ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 40N2182 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 40 اینچ ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
43
۷ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 43N2170 فول اچ دی (Full HD ) اسمارت 43اینچ ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۸ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 43A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
50
۹ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 50A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
55
۱۰ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 55A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
58
۱۱ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 58A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
65
۱۲ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 65A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۱۳ تلویزیون یو ال ای دی هایسنس HISENSE 65B8000 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۳
۱۴ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 65B7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
75
۱۵ تلویزیون یو ال ای دی هایسنس HISENSE 75A6500 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۲

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-32LE280X اچ دی 32 اینچ ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
40
۲ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-40SA5200X فول اچ دی 40 اینچ (Full HD) ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
45
۳ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 45AE1X فول اچ دی(Full HD ) اسمارت 45 اینچ ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
50
۴ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50AE1X فول اچ دی(Full HD ) اسمارت 50 اینچ ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۵ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50AH1X الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۶ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-50UA6800X الترا اچ دی (UHD 4K ) اسمارت 50 اینچ ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K توشیبا در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون ال ای دی توشیبا toshiba 43U7750 الترا اچ دی (UHD 4K) اسمارت 43 اینچ ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K پاناسونیک در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-32F336M فول اچ دی32 اینچ (Full HD) ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۲ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TX-32DR400 فول اچ دی 32 اینچ (Full HD) ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۵
43
۳ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-43F336M فول اچ دی43 اینچ (Full HD) ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
49
۴ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-49f336M فول اچ دی49 اینچ (Full HD) ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۵ تلویزیون ال ای دی پاناسونیک Panasonic TH-49FS430M فول اچ دی 49 اینچ (Full HD) ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۷
۶ تلویزیون ال ای دی پاناسونیکPanasonic TH-49FX430M الترا اچ دی ( UHD 4K ) اسمارت 49 اینچ ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
65
۷ تلویزیون ال ای دی پاناسونیکPanasonic TH-65FX430M الترا اچ دی ( UHD 4K ) اسمارت 65 اینچ ۹/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹