لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۴۶/۰۰۰/۰۰۰
تومان ۱/۶۵۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 28MT48VF-PT اچ دی ( HD ) ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
32
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32 lj520u اچ دی 32 اینچ 2017 ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LJ570U فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 32 اینچ ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LK6100PLB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 32 اینچ ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
43
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ510V/T فول اچ دی 43 اینچ ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LK5730PVC فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 43 اینچ ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LV300C فول اچ دی 43 اینچ (FULL HD) ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6300PSB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ 2019 ۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43lk6100V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UK6300PVB الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 43 اینچ ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG43UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
49
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49LK5100PLA فول اچ دی (FULL HD) 49 اینچ ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49lk5730V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49Lh541V/T فول اچ دی 49 اینچ ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49LV300C فول اچ دی 49 اینچ (FULL HD) ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49lk6100V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UK6300PVB الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UK6400 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UJ670V اولترا اچ دی (HDR 4K UHD) اسمارت 49 اینچ ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UK7500 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49SK8000PLB سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ نانوسل ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
55
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK6300PLB الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG55UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7660PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۸/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UK7500 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 55 اینچ ۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SK7900PVB سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 55 اینچ 2018 ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SJ800V سوپر فورکی ( SUHD 4K HDR) اسمارت، 55 اینچ 2017 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل 2019 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SK8000PVA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 55 اینچ ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۴ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55EG9A7V فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 55 اینچ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM9000PCA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۳۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55 SJ850V سوپر فورکی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۷ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55B7V الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
65
۳۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6100V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6300PLB الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG65UK6400PLF الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6500PLA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UK6700 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SK8000PVA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 65 اینچ ۱۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SK8500PLA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 65 اینچ ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SK9500PLA سوپر فورکی (SUHD 4K HDR ) اسمارت 65 اینچ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY 40R350C فول اچ دی 40 اینچ ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
43
۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-43W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۳ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-43X7000F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 43 اینچ 2018 ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
48
۴ تلویزیون ال ای دی سونی sony KDL-48W650D فول اچ دی (FUUL HD) اسمارت 48 اینچ ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
49
۵ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X7000F الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2018 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
50
۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
55
۷ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-55X7000F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ 2018 ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X7500F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 55 اینچ ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-55X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ 2018 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X9000F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 55 اینچ ۱۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۱۲ تلویزیون او ال ای دی سونی OLED SONY 55A8F الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت با دالبی ویژن 55 اینچ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
65
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X7500F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 65 اینچ ۱۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-65X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ 2018 ۱۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X9000F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 65 اینچ ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
75
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-75X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ 2018 ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-75X9000F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 75 اینچ ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳
85
۱۹ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-85X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 85 اینچ 2018 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 32m5000 اچ دی (HD) سری پنج 32 اینچ ۱/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE32N5000A اچ دی (HD) سری پنج 32 اینچ ۱/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA32N5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
40
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 40m5000 فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 40 اینچ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE40N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 40 اینچ ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
43
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 43K5002 فول اچ دی 43 اینچ ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA43N5000ARXTW فول اچ دی 43 اینچ (Full HD) ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 43N5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت سری پنج 43 اینچ ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE43RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ 2019 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
49
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE49N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 49 اینچ ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 49m5000 فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 49 اینچ ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 49N5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت سری پنج 49 اینچ ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA49K6500AK فول اچ دی (FULL HD) اسمارت خمیده 49 اینچ ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49NU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 49 اینچ ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE49RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2019 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۳
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49NU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49MU7350 الترا اچ دی (UHD 4K) اسمارت خمیده 49 اینچ ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN49RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 49 اینچ 2019 ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
50
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA50J5100AR فول اچ دی 50 اینچ ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA50J5500AR فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50KU7000 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
55
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55M6500 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت منحنی 55 اینچ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55NU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55NU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE55RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2019 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN55RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 55 اینچ 2019 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55MU7350 الترا اچ دی (UHD 4k) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED QA55Q7CAMK سوپر الترا اچ دی (4K SUHD HDR) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
65
۲۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE65RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65اینچ 2019 ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65NU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN65RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 65 اینچ 2019 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65MU7350 الترا اچ دی (UHD 4k) اسمارت منحنی 65 اینچ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۳۳ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED QA65Q7CAMK سوپر الترا اچ دی (4K SUHD HDR) اسمارت منحنی 65 اینچ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K هایسنس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 40N2176 فول اچ دی 40اینچ (Full HD) ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۲ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 40N2182 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 40 اینچ ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
43
۳ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 43N2170 فول اچ دی (Full HD ) اسمارت 43اینچ ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
۴ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 43A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
50
۵ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 50A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
55
۶ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 55A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
58
۷ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 58A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
65
۸ تلویزیون ال ای دی هایسنس Hisense 65A6100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K توشیبا در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون ال ای دی توشیبا toshiba 43U7750 الترا اچ دی (UHD 4K) اسمارت 43 اینچ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K پاناسونیک در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون ال ای دی پاناسونیکPanasonic TH-43FX430M الترا اچ دی ( UHD 4K ) اسمارت 43 اینچ ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲
49
۲ تلویزیون ال ای دی پاناسونیکPanasonic TH-49FX430M الترا اچ دی ( UHD 4K ) اسمارت 49 اینچ ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۲۲