لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر یک در هیتاچی HITACHI R-G200AUQ5 با ظرفیت 189 لیتر(8 فوت) ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۲ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-VG470 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۳ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V660 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۱۰/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۴ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI RVG-660PU دو درب بالا فریزر- پایین یخچال اینورتر ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۵ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB550 سه (3) درب فریزرپایین ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۶ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V720PMSX بالا فریزر-پایین یخچال دو درب اینورتر ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۷ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660F چهار (4) درب یخساز دستی ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۸ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V910 بالا فریزر -پایین یخچال اینورتر ۱۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۹ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660FPUQ3 چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۰ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W910F چهار (4) درب یخساز دستی ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۱ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W720F چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۲ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB730 چهار (4) درب فریزر پایین ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-WB800 اینورتر 4 درب فریزر پایین ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-S700G دو (2) درب اینورتر ۲۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP سه (3) درب اینورتر ۲۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP-X سه (3) درب اینورتر ۲۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700AGPUQ4X سه (3) درب سنسور دار ۲۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴
۱۸ یخچال فریزر تمام فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6800 اینورتر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۴

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ32M711-RR39M73 آب ریز دار ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RS51K57807S با سیستم کولینگ پلاس ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RH77H90507H سه درب ( ویترینی ) ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۴ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ SAMSUNG RF4287HARS - 28 فرنچ 4 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RF858QALASL چهار (4) درب ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GRB-832 بالا فریزر -پایین یخچال ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۲ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GR-B872 بالا فریزر - پایین یخچال ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GC-J247CKAV بنتلی (در رو در) ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۴ یخچال فریزر ساید بای سایدال جی LG Door-in-Door GCJ-267PHL بنتلی (در رو در) ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۵ یخچال فریزر دو قلوی ال جی LG GR-B404ELNL-GRF401ELDZ آب ریز دار ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe Gr-X257 بنتلی (در رو در) ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J327 در رو در (بنتلی) ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GRJ-264DPM نکست پنج (5) درب ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۹ یخچال فریزر سایدبای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J33FWCHL نکست پنج (5) درب ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید دوو در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو DAEWOO FRS-2411S اینورتر ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید بوش در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دو قلو بوش BOSCH GSN36VL30-KSV36VL30 بدون آبریز ۱۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دو قلو شارپ SHARP SJSFR400-HS2 - SJ-SRD450-HS2 آب ریز دار بزرگ ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹