لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر یک در هیتاچی HITACHI R-G200AUQ5 با ظرفیت 189 لیتر(8 فوت) ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۲ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-VG470 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۳ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V660 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۴ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI RVG-660PU دو درب بالا فریزر- پایین یخچال اینورتر ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۵ یخچال فریزرطرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W610 چهار (4) درب یخساز دستی ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۶ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB550 سه (3) درب فریزرپایین ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۷ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V720PMSX بالا فریزر-پایین یخچال دو درب اینورتر ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۸ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660F چهار (4) درب یخساز دستی ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۹ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V910 بالا فریزر -پایین یخچال اینورتر ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۰ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660FPUQ3 چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۸/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۱ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W720F چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۲ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W910F چهار (4) درب یخساز دستی ۸/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۳ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB730 چهار (4) درب فریزر پایین ۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-WB800 اینورتر 4 درب فریزر پایین ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-S700G دو (2) درب اینورتر ۱۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP سه (3) درب اینورتر ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP-X سه (3) درب اینورتر ۱۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۸ یخچال فریزر نیم فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6200 اینورتر ۱۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۹ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700AGPUQ4X سه (3) درب سنسور دار ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۲۰ یخچال فریزر تمام فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6800 اینورتر ۱۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RSA1ZTMG ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS53K4600SA فن خنک کننده دوگانه ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RS51K57807S با سیستم کولینگ پلاس ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۴ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ32M711-RR39M73 آب ریز دار ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۵ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ28H61507F موتور رتوری ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۶ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ SAMSUNG RF4287HARS - 28 فرنچ 4 ۱۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RH77H90507H سه درب ( ویترینی ) ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RF858QALASL چهار (4) درب ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GRB-832 بالا فریزر -پایین یخچال ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۲ یخچال فریزر ساید بای سایدال جی LG Door-in-Door GCJ-267PHL بنتلی (در رو در) ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GC-J247CKAV بنتلی (در رو در) ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۴ یخچال فریزر دو قلوی ال جی LG GR-B404ELNL-GRF401ELDZ آب ریز دار ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe Gr-X257 بنتلی (در رو در) ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe GCX-267PHS بنتلی (در رو در) ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J337CSBL بنتلی (در رو در) ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GRJ-264DPM نکست پنج (5) درب ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰
۹ یخچال فریزر سایدبای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J33FWCHL نکست پنج (5) درب ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۲/۳۰