لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر یک در هیتاچی HITACHI R-G200AUQ5 با ظرفیت 189 لیتر(8 فوت) ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۲ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-VG470 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۳ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V660 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۴ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI RVG-660PU دو درب بالا فریزر- پایین یخچال اینورتر ۳/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۵ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB550 سه (3) درب فریزرپایین ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۶ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V720PMSX بالا فریزر-پایین یخچال دو درب اینورتر ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۷ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660F چهار (4) درب یخساز دستی ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۸ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V910 بالا فریزر -پایین یخچال اینورتر ۳/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۹ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660FPUQ3 چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۴/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۰ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W910F چهار (4) درب یخساز دستی ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۱ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W720F چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۲ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB730 چهار (4) درب فریزر پایین ۵/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-WB800 اینورتر 4 درب فریزر پایین ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-S700G دو (2) درب اینورتر ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP سه (3) درب اینورتر ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP-X سه (3) درب اینورتر ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700AGPUQ4X سه (3) درب سنسور دار ۸/۷۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۸ یخچال فریزر نیم فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6200 اینورتر ۸/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۹ یخچال فریزر تمام فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6800 اینورتر ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ SAMSUNG RT59H5351SP بالا فریزر-پایین یخچال ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RSA1ZTMG ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RS51K57807S با سیستم کولینگ پلاس ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS53K4600SA فن خنک کننده دوگانه ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۵ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ28H61507F موتور رتوری ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۶ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ32M711-RR39M73 آب ریز دار ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۷ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ SAMSUNG RF4287HARS - 28 فرنچ 4 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RH77H90507H سه درب ( ویترینی ) ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RF858QALASL چهار (4) درب هرمس ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GN-B722HLCL بالا فریزر -پایین یخچال هوشمند ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۲ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GRB-832 بالا فریزر -پایین یخچال ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۳ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG Door-in-Door GN-D732HLHU در رو در ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیLG Door-in-Door GR-J257WSBN بنتلی ( در روی در ) ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GC-J247CKAV بنتلی (در رو در) ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۶ یخچال فریزر ساید بای سایدال جی LG Door-in-Door GCJ-267PHL بنتلی (در رو در) ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۷ یخچال فریزر دو قلوی ال جی LG GR-B404ELNL-GRF401ELDZ آب ریز دار ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe Gr-X257 بنتلی (در رو در) ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe GCX-267PHS بنتلی (در رو در) ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J337CSBL بنتلی (در رو در) ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GRJ-264DPM نکست پنج (5) درب ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۱۲ یخچال فریزر سایدبای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J33FWCHL نکست پنج (5) درب ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزرسایدبای سایدبکو در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین بکو BECO CN163223DE بالا یخچال - پایین فریزر 630 لیتر ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۱۹
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو BECO GN168421X دو درب ۴/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۵
۳ یخچال فریزر طرح فرنچ بکو BECO GNE134821E چهار (4) درب یخساز اتوماتیک 750 لیتر سفید ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۷
۴ یخچال فریزر طرح فرنچ بکو BECO GNE134751X چهار (4) درب یخساز اتوماتیک 750 لیتر استیل ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دو قلو شارپ SHARP SJSFR400-HS2 - SJ-SRD450-HS2 آب ریز دار بزرگ ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۹/۳