لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر یک در هیتاچی HITACHI R-G200AUQ5 با ظرفیت 189 لیتر(8 فوت) ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۲ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-VG470 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۳ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V660 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۱۰/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۴ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI RVG-660PU دو درب بالا فریزر- پایین یخچال اینورتر ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۵ یخچال فریزرطرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W610 چهار (4) درب یخساز دستی ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۶ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB550 سه (3) درب فریزرپایین ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۷ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V720PMSX بالا فریزر-پایین یخچال دو درب اینورتر ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۸ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660F چهار (4) درب یخساز دستی ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۹ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V910 بالا فریزر -پایین یخچال اینورتر ۱۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۰ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660FPUQ3 چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۱ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W720F چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۲ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W910F چهار (4) درب یخساز دستی ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۳ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB730 چهار (4) درب فریزر پایین ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-WB800 اینورتر 4 درب فریزر پایین ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-S700G دو (2) درب اینورتر ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP سه (3) درب اینورتر ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP-X سه (3) درب اینورتر ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۸ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700AGPUQ4X سه (3) درب سنسور دار ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۹ یخچال فریزر تمام فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6800 اینورتر ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر سایدبای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J33FWCHL نکست پنج (5) درب ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزرسایدبای سایدبکو در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزردو قلو بکو مدل BECO L60400N ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو BECO GN168421X دو درب ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۳ یخچال فریزر طرح فرنچ بکو BECO GNE134751X چهار (4) درب یخساز اتوماتیک 750 لیتر استیل ۱۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دو قلو شارپ SHARP SJSFR400-HS2 - SJ-SRD450-HS2 آب ریز دار بزرگ ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۸