لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر یک در هیتاچی HITACHI R-G200AUQ5 با ظرفیت 189 لیتر(8 فوت) ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۲ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-VG470 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۳ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V660 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۱۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۴ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI RVG-660PU دو درب بالا فریزر- پایین یخچال اینورتر ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۵ یخچال فریزرطرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W610 چهار (4) درب یخساز دستی ۱۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۶ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB550 سه (3) درب فریزرپایین ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۷ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V720PMSX بالا فریزر-پایین یخچال دو درب اینورتر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۸ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660F چهار (4) درب یخساز دستی ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۹ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V910 بالا فریزر -پایین یخچال اینورتر ۱۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۰ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660FPUQ3 چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۱ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W720F چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۲ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W910F چهار (4) درب یخساز دستی ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۳ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB730 چهار (4) درب فریزر پایین ۲۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-WB800 اینورتر 4 درب فریزر پایین ۲۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-S700G دو (2) درب اینورتر ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP سه (3) درب اینورتر ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP-X سه (3) درب اینورتر ۳۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۸ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700AGPUQ4X سه (3) درب سنسور دار ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۹ یخچال فریزر نیم فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6200 اینورتر ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۲۰ یخچال فریزر تمام فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6800 اینورتر ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RS51K57807S با سیستم کولینگ پلاس ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS53K4600SA فن خنک کننده دوگانه ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RH77H90507H سه درب ( ویترینی ) ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۴ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ SAMSUNG RF4287HARS - 28 فرنچ 4 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RF858QALASL چهار (4) درب ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۶ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ32M711-RR39M73 آب ریز دار ۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین LG GR-B650GLHL ال جی اینورتر دار هوشمند ۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۲ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GRB-832 بالا فریزر -پایین یخچال ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۳ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GR-B872 بالا فریزر - پایین یخچال ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GC-J247CKAV بنتلی (در رو در) ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۵ یخچال فریزر دو قلوی ال جی LG GR-B404ELNL-GRF401ELDZ آب ریز دار ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ( در روی در ) 668 لیتر ال جی مدل LG GSJ760PZXV ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J327 در رو در (بنتلی) ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe Gr-X257 بنتلی (در رو در) ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J337CSBL بنتلی (در رو در) ۲۰/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GRJ-264DPM نکست پنج (5) درب ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲
۱۱ یخچال فریزر سایدبای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J33FWCHL نکست پنج (5) درب ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزرسایدبای سایدبکو در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزردو قلو بکو مدل BECO L60400N ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۸
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو BECO GN168421X دو درب ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید دوو در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو DAEWOO FRS-2411S اینورتر ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۲۲