لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر یک در هیتاچی HITACHI R-G200AUQ5 با ظرفیت 189 لیتر(8 فوت) ۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۲ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-VG470 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۳ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V660 بالا فریزر - پایین یخچال اینورتر ۳/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۴ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI RVG-660PU دو درب بالا فریزر- پایین یخچال اینورتر ۴/۳۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۵ یخچال فریزرطرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W610 چهار (4) درب یخساز دستی ۴/۵۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۶ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB550 سه (3) درب فریزرپایین ۴/۷۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۷ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V720PMSX بالا فریزر-پایین یخچال دو درب اینورتر ۴/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۸ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660F چهار (4) درب یخساز دستی ۴/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۹ یخچال فریزر بالا پایین هیتاچی HITACHI R-V910 بالا فریزر -پایین یخچال اینورتر ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۰ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W660FPUQ3 چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۵/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۱ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W720F چهار (4) درب یخساز اتوماتیک ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۲ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-W910F چهار (4) درب یخساز دستی ۵/۸۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۳ یخچال فریزر طرح فرنچ هیتاچی HITACHI R-WB730 چهار (4) درب فریزر پایین ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-WB800 اینورتر 4 درب فریزر پایین ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-S700G دو (2) درب اینورتر ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP سه (3) درب اینورتر ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700GP-X سه (3) درب اینورتر ۹/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۸ یخچال فریزر نیم فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6200 اینورتر ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۱۹ یخچال فریزر ساید بای ساید هیتاچی HITACHI R-M700AGPUQ4X سه (3) درب سنسور دار ۱۰/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۲۰ یخچال فریزر تمام فرنچ هیتاچی HITACHI R-C6800 اینورتر ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RSA1ZTMG ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RS51K57807S با سیستم کولینگ پلاس ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS53K4600SA فن خنک کننده دوگانه ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۴ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ32M711-RR39M73 آب ریز دار ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۵ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ SAMSUNG RZ28H61507F موتور رتوری ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۶ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ SAMSUNG RF4287HARS - 28 فرنچ 4 ۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RH77H90507H سه درب ( ویترینی ) ۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG RF858QALASL چهار (4) درب ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GN-M702GLHC آب ریز دار 546 لیتر ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۲ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GRB-832 بالا فریزر -پایین یخچال ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۳ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GN-B722HLCL بالا فریزر -پایین یخچال هوشمند ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۴ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG Door-in-Door GN-D732HLHU در رو در ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GC-J247CKAV بنتلی (در رو در) ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۶ یخچال فریزر ساید بای سایدال جی LG Door-in-Door GCJ-267PHL بنتلی (در رو در) ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۷ یخچال فریزر دو قلوی ال جی LG GR-B404ELNL-GRF401ELDZ آب ریز دار ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe GCX-267PHS بنتلی (در رو در) ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG insta viwe Gr-X257 بنتلی (در رو در) ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J337CSBL بنتلی (در رو در) ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GRJ-264DPM نکست پنج (5) درب ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۲ یخچال فریزر سایدبای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J33FWCHL نکست پنج (5) درب ۱۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزرسایدبای سایدبکو در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین بکو BECO CN163223DE بالا یخچال - پایین فریزر 630 لیتر ۳/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو BECO GN168421X دو درب ۵/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۳ یخچال فریزردو قلو بکو مدل BECO L60400N ۵/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۴ یخچال فریزر طرح فرنچ بکو BECO GNE134821E چهار (4) درب یخساز اتوماتیک 750 لیتر سفید ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۵ یخچال فریزر طرح فرنچ بکو BECO GNE134751X چهار (4) درب یخساز اتوماتیک 750 لیتر استیل ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید دوو در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو DAEWOO FRS-2411S اینورتر ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دو قلو شارپ SHARP SJSFR400-HS2 - SJ-SRD450-HS2 آب ریز دار بزرگ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱۵