پرداخت در محل

مشتریان گرامی فروشگاه بانه پلاس:

با توجه به سیاست کاری فروشگاه تا زمانی که پیش پرداخت انجام نشده باشد هیچ کالایی ارسال نمیشود ،مبلغ پیش پرداخت مبلغ هزینه حمل بوده و فقط جهت اطمینان خرید می باشد،در صورتی که کالای ارسال شده به هر شکل در هنگام تحویل مشکل داشته و در مورد تایید خریدار نباشد و یا با کالای خریداری شده مغایرت داشته باشد با همان هزینه حمل مجدد کالا ارسال میشود و خریدار به هیچ عنوان متضرر نمیگردد.

و مبلغ کلی کالا بعد از تایید سلامت و اصالت کالا پرداخت میشود%