لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
تومان ۳/۱۰۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
18000
۲ کولر گازی گری GREE GWH18MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
24000
۳ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
۴ کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
30000
۵ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
۶ کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ال جی LG INVERTER 12000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
18000
۲ کولر گازی ال جی LG Inverter 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
24000
۳ کولر گازی ال جی LG 24000 DUAL inverter اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
26000
۴ کولرگازی اسپلیت 26000 ال جی LG ASU26JJS سرمایشی گرمایشی ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال GENERAL 12000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 12000 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
18000
۲ کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
24000
۳ کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹
30000
۴ کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۹