لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۲/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
18000
۲ کولر گازی گری GREE GWH18MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
21000
۳ کولر گازی گری GREE GWH21QE اسپیلت سرد و گرم 21000 اینورتر ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
24000
۴ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
۵ کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
30000
۶ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
۷ کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
60000
۸ کولر گازی گری GREE 60000 موتور T3 سرد و گرم ایستاده 60000 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 ۳/۴۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
24000
۲ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
۳ کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ال جی LG 12000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
18000
۲ کولر گازی ال جی LG Inverter 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۶/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
24000
۳ کولر گازی ال جی LG 24000 DUAL inverter اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال GENERAL 12000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 12000 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۹
18000
۲ کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۹
24000
۳ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۹
۴ کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۹
30000
۵ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 30000BTU اسپیلت سرد و گرم 30000 ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۹
۶ کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 ۵/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اوجنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی اوجنرال O GENERAL 24000 اسپلیت سرد و گرم با گاز R22 ۷/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
30000
۲ کولر گازی اوجنرال O GENERAL 30000 اسپلیت سرد و گرم 30000 با گاز R22 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S12000 اسپیلت سرد و گرم 12000 ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
۲ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 12000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
18000
۳ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S18000 اسپیلت سرد و گرم 18000 ۲/۹۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
۴ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
24000
۵ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S24000 اسپیلت سرد و گرم 24000 ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
30000
۶ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
360000
۷ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-F36K DIGITAL اسپیلت سرد و گرم ایستاده 36000 ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S18COA 18000BTU اسپیلت سرد و گرم 18000 ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
24000
۲ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S24CPA 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
۳ کولر گازی هیتاچی Hitachi RAK-60PPA/RAC-60 WPA اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷
30000
۴ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۶/۹۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی توشیبا در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10000
۱ کولر گازی سرد وگرم 10000 توشیبا ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۳
18000
۲ کولر گازی سرد وگرم 18000 توشیبا ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۳
24000
۳ کولر گازی 24000 سرد وگرم توشیبا ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۵/۳