لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
18000
۲ کولر گازی گری GREE GWH18MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
24000
۳ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۴ کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
30000
۵ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۶ کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
24000
۲ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۳ کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال GENERAL 12000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 12000 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
18000
۲ کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
24000
۳ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۴ کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
30000
۵ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 30000BTU اسپیلت سرد و گرم 30000 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۶ کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 ۶/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 12000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
18000
۲ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S18COA 18000BTU اسپیلت سرد و گرم 18000 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
24000
۲ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S24CPA 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۸/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
۳ کولر گازی هیتاچی Hitachi RAK-60PPA/RAC-60 WPA اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵
30000
۴ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۷/۱۵