لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
18000
۲ کولر گازی گری GREE GWH18MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
24000
۳ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۴ کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
30000
۵ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۶ کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۹
24000
۲ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۹
۳ کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ال جی LG12000BTU اسپیلت سرد و گرم 12000 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۲ کولر گازی ال جی LG INVERTER 12000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
18000
۳ کولر گازی ال جی LG Inverter 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
24000
۴ کولر گازی ال جی LG 24000 DUAL inverter اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
26000
۵ کولرگازی اسپلیت 26000 ال جی LG ASU26JJS سرمایشی گرمایشی ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال GENERAL 12000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 12000 ۳/۱۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
18000
۲ کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
24000
۳ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۴ کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
30000
۵ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 30000BTU اسپیلت سرد و گرم 30000 ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۶ کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 ۶/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 12000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
18000
۲ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14000
۱ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-MES14H اسپیلت سرد و گرم 14000 ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۹
24000
۲ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S24CPA 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۹
۳ کولر گازی هیتاچی Hitachi RAK-60PPA/RAC-60 WPA اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۹
30000
۴ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱۱/۹