لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ( اسپلیت ) دو تکه 12000 گری GREE 12000 T1 ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۲ کولر گازی گری GREE GWH12QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۱/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۳ کولر گازی گری GREE GWH12MS موتور T3 سرد و گرم 12000 اینورتر ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
18000
۴ کولر گازی گری GREE GWH18QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۲/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۵ کولر گازی گری GREE GWH18MS موتور T3 سرد و گرم 18000 اینورتر ۲/۹۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
24000
۶ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
30000
۷ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
24000
۲ کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 سرد و گرم ال جی ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
24000
۲ کولر گازی 24000 سرد وگرم ال جی ۲/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۳ کولر گازی 24000 اینورتر ال جی مدل LG BS-Q246K3A1 ۳/۶۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
26000
۴ کولرگازی اسپلیت 26000 ال جی LG ASU26JJS سرمایشی گرمایشی ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی اسپلیت GENERAL 12000 جنرال لبخندی سرمایشی گرمایشی ۱/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
18000
۲ کولر گازی اسپلیت GENERAL 18000 جنرال لبخندی سرمایشی گرمایشی ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
24000
۳ کولر گازی اسپلیت GENERAL 24000 جنرال لبخندی سرمایشی گرمایشی ۲/۳۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
30000
۴ کولر گازی اسپلیت GENERAL 30000 جنرال طرح لبخند سرمایشی گرمایشی ۲/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اوجنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی اوجنرال O GENERAL 24000 اسپلیت سرد و گرم با گاز R22 ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
30000
۲ کولر گازی اوجنرال O GENERAL 30000 اسپلیت سرد و گرم 30000 با گاز R22 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولرگازی وایت وستینگ هاوس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی ( اسپلیت ) 18000 وایت وستینگ هاوس ۲/۰۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10000
۱ کولر گازی ( اسپلیت ) دو تکه 10000 هیتاچی ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
14000
۲ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-MES14H اسپیلت سرد و گرم 14000 ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
18000
۳ کولر گاری هیتاچی HITACHI 18000 اسپیلت سرد و گرم 18000 ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
24000
۴ کولر گازی هیتاچی HITACHI 24000 اسپیلت سرد و گرم 24000 ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
30000
۵ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۳/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵