لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
۲ کولر گازی گری GREE GWH12MS موتور T3 سرد و گرم 12000 اینورتر ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
18000
۳ کولر گازی گری GREE GWH18MS موتور T3 سرد و گرم 18000 اینورتر ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
۴ کولر گازی گری GREE GWH18QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
۵ کولر گازی گری GREE 18000 T1 موتور T1 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
24000
۶ کولر گازی گری GREE 24000 T1 موتور T1 اسپلیت سرد و گرم 24000 ۱/۹۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
۷ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
30000
۸ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
48000
۹ کولر گازی گری GREE 48000 موتور T3 سرد و گرم ایستاده 48000 ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
60000
۱۰ کولر گازی گری GREE 60000 موتور T3 سرد و گرم ایستاده 60000 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 ۱/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۹
24000
۲ کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۹
۳ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 ۱/۹۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اوجنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی اوجنرال O GENERAL 24000 اسپلیت سرد و گرم با گاز R22 ۳/۰۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
30000
۲ کولر گازی اوجنرال O GENERAL 30000 اسپلیت سرد و گرم 30000 با گاز R22 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
۳ کولر گازی اوجنرال O GENERAL AOG30UNBD اسپیلت سرد و گرم 30000 با گاز R410 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14000
۱ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-MES14H اسپیلت سرد و گرم 14000 ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
18000
۲ کولر گاری هیتاچی HITACHI 18000 اسپیلت سرد و گرم 18000 ۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
24000
۳ کولر گازی هیتاچی HITACHI 24000 اسپیلت سرد و گرم 24000 ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷
30000
۴ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۸/۱۷