لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
تومان ۳/۸۵۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
24000
۲ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
30000
۴ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۱۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 ۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ال جی LG12000BTU اسپیلت سرد و گرم 12000 ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۲ کولر گازی ال جی LG INVERTER 12000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
18000
۳ کولر گازی ال جی LG Inverter 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
24000
۴ کولر گازی ال جی LG 24000 DUAL inverter اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۱۰/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
26000
۵ کولرگازی اسپلیت 26000 ال جی LG ASU26JJS سرمایشی گرمایشی ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال GENERAL 12000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 12000 ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
18000
۲ کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
24000
۳ کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
30000
۴ کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S12000 اسپیلت سرد و گرم 12000 ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
18000
۲ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
24000
۳ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S24000 اسپیلت سرد و گرم 24000 ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
30000
۴ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S24CPA 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۲ کولر گازی هیتاچی Hitachi RAK-60PPA/RAC-60 WPA اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
30000
۳ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱