لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
تومان ۳/۳۰۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
18000
۲ کولر گازی گری GREE GWH18MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
24000
۳ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
۴ کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
30000
۵ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
۶ کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
24000
۲ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
۳ کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ال جی LG12000BTU اسپیلت سرد و گرم 12000 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
۲ کولر گازی ال جی LG INVERTER 12000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۱
18000
۳ کولر گازی ال جی LG Inverter 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
24000
۴ کولر گازی ال جی LG 24000 DUAL inverter اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
26000
۵ کولرگازی اسپلیت 26000 ال جی LG ASU26JJS سرمایشی گرمایشی ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال GENERAL 12000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 12000 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
18000
۲ کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
24000
۳ کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
30000
۴ کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال شکار در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
30000
۲ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 30000BTU اسپیلت سرد و گرم 30000 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S12000 اسپیلت سرد و گرم 12000 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
18000
۲ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
24000
۳ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S24000 اسپیلت سرد و گرم 24000 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
30000
۴ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S18COA 18000BTU اسپیلت سرد و گرم 18000 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
24000
۲ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S24CPA 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
۳ کولر گازی هیتاچی Hitachi RAK-60PPA/RAC-60 WPA اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۱۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱
30000
۴ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱/۲۱