لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
18000
۲ کولر گازی گری GREE GWH18MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
24000
۳ کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
۴ کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
30000
۵ کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
۶ کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر ۱۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
24000
۲ کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۳ کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
24000
۲ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۳ کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
30000
۴ کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹
۵ کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 30000BTU اسپیلت سرد و گرم 30000 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۹/۱۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 12000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
18000
۲ کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S18COA 18000BTU اسپیلت سرد و گرم 18000 ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
24000
۲ کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S24CPA 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 ۸/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
۳ کولر گازی هیتاچی Hitachi RAK-60PPA/RAC-60 WPA اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 ۱۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹
30000
۴ کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۸/۲۹